Dự án đã thực hiện

Lập báo cáo ĐTM cho dự án: "Nhà máy Gạch ốp, lát công suất 20 triệu m2 / năm" của công ty Cổ phần Gạch men TaSa

Lập báo cáo ĐTM cho dự án: "Nhà máy Gạch ốp, lát công suất 20 triệu m2 / năm" của công ty Cổ phần Gạch men TaSa

Báo cáo ĐTM dự án "Nhà máy sản xuất bao bì nhựa PP, PE và hạt nhựa PP, PE tái sinh".

Báo cáo ĐTM dự án "Nhà máy sản xuất bao bì nhựa PP, PE và hạt nhựa PP, PE tái sinh".

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh thiết bị, linh kiện đện tử, ăng ten, camera và cho thuê nhà xưởng"

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh thiết bị, linh kiện đện tử, ăng ten, camera và cho thuê nhà xưởng"

Báo cáo ĐTM của dự án “Trung tâm thương mại BigC Bắc Giang”

Báo cáo ĐTM của dự án “Trung tâm thương mại BigC Bắc Giang”

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng điều chỉnh nhà máy cơ khí đúc chính xác”

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng điều chỉnh nhà máy cơ khí đúc chính xác”

Báo cáo ĐTM cho dự án: “Khu B thuộc khu Đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên”

Báo cáo ĐTM cho dự án: “Khu B thuộc khu Đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ, huyện Việt Yên”

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Tre xuất khẩu”

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Tre xuất khẩu”

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết cho Dự án “Cơ sở giết mổ tập trung và cho thuê nhà xưởng - hợp tác xã Bình Minh”

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết cho Dự án “Cơ sở giết mổ tập trung và cho thuê nhà xưởng - hợp tác xã Bình Minh”

Báo cáo ĐTM cho Dự án: "Nhà máy sản xuất, kinh doanh dây PP, PE và hạt nhựa tái sinh PP, PE công suất 2500 tấn/năm"

Báo cáo ĐTM cho Dự án: "Nhà máy sản xuất, kinh doanh dây PP, PE và hạt nhựa tái sinh PP, PE công suất 2500 tấn/năm"

Lập báo cáo ĐTM cho dự án: "Nhà máy sản xuất bao bì, sản phẩm nhựa, bạt nhựa các loại"

Lập báo cáo ĐTM cho dự án: "Nhà máy sản xuất bao bì, sản phẩm nhựa, bạt nhựa các loại"

Báo cáo ĐTM cho dự án: "Đầu tư nâng công suất nhà máy may xuất khẩu Yakjin Việt Nam; công suất 25 triệu sản phẩm/năm"

Báo cáo ĐTM cho dự án: "Đầu tư nâng công suất nhà máy may xuất khẩu Yakjin Việt Nam; công suất 25 triệu sản phẩm/năm"

Lập bản cam kết bảo vệ Môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng xưởng cơ khí công suất 300 tấn / năm"

Lập bản cam kết bảo vệ Môi trường của dự án: "Đầu tư xây dựng xưởng cơ khí công suất 300 tấn / năm"

Lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án: :Đầu tư nhà máy DVMotor: lắp ráp xe máy, xe đạp điện, gia công cơ khí"

Lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án: :Đầu tư nhà máy DVMotor: lắp ráp xe máy, xe đạp điện, gia công cơ khí"

Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường nước và không khí tại 3 Khu công nghiệp Phú Thọ.

Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường nước và không khí tại 3 Khu công nghiệp Phú Thọ.

Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường nước và không khí tại các cây xăng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường nước và không khí tại các cây xăng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hotline: 091.555.3038

info@ph-eu.com.vn

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774