Quảng Nam: Bức xúc vì mùi hôi nồng nặc, dân vây cơ sở bột liệm tử thi 11/21/2016 9:32:07 AM

Quảng Nam: Bức xúc vì mùi hôi nồng nặc, dân vây cơ sở bột liệm tử thi

<span style="font-family: Arial; font-size: 15px; font-weight: bold; line-height: 16px;">Bức xúc trước mùi hôi từ cơ sở sản xuất bột liệm tử thi, chiều 19-11, nhiều người dân xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã vây kín cơ sở này để phản ứng.</span><br /><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: center;"><a href="http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/11/buc xuc 1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"><img src="http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/11/buc xuc 1.jpg" width="600" height="337" alt="Quảng[-]Nam:[-]Bức[-]xúc[-]vì[-]mùi[-]hôi[-]nồng[-]nặc,[-]dân[-]vây[-]cơ[-]sở[-]bột[-]liệm[-]tử[-]thi" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px;" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; color: #00b050;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit;">Người dân thôn Tam Mỹ vây trước cơ sở sản xuất bột liệm<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/b%E1%BB%99t-li%E1%BB%87m_trang-1.html" title=" bột liệm" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; overflow: hidden;"> </a>Thiện Nhân </em></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="color: #76923c;"> </span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Khoảng 16g chiều, hàng chục người dân thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1 kéo đến<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> cơ sở </a>sản xuất<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/b%E1%BB%99t-li%E1%BB%87m_trang-1.html" title=" bột liệm" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>bột liệm Thiện Nhân nằm tại thôn này để phản ứng.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Người dân cho biết cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này trước đây đặt tại thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1) - nằm gần một trường học và khu đông dân sinh sống.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Trong quá trình sản xuất, cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này đã gây mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khiến họ bức xúc nên tháng 5-2015, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Núi Thành cùng xã Tam Xuân 1 đã kiểm tra, yêu cầu chủ cơ dừng hoạt động để chuyển đến một vị trí mới xa khu dân cư.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Đến năm 2016, cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này được dời đến sát khu vực đông dân cư khác là thôn Tam Mỹ nằm trên quốc lộ 1.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Theo người dân, khi cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này tái hoạt động từ tháng 4-2016 đến nay, ngày nào họ cũng chịu đựng mùi hôi nồng nặc<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/n%E1%BB%93ng-n%E1%BA%B7c_trang-1.html" title=" nồng nặc" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>từ cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Dân đã phản ánh lên UBND xã và huyện đã cử lực lượng đến kiểm tra. Người dân yêu cầu phải dời<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> cơ sở </a>ra khỏi khu dân cư nhưng đến ngày 19-11, trên đài phát thanh lại thông báo cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này sẽ tiếp tục được hoạt động tại đây. Vì vậy nhiều người bức xúc kéo lên cơ sở này phản ứng.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Theo quan sát của Tuổi Trẻ, chiều 19-11 cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này đóng kín cổng ra vào, tuy nhiên bên trong công nhân vẫn làm việc. Người dân đã trèo rào vào bên trong phản ứng. Phải đến khi công an xã Tam Xuân 1 đến vận động, bà con mới chịu về.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: center;"><a href="http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/11/buc xuc 2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; color: #339966;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit;"><img src="http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/11/buc xuc 2.jpg" width="600" height="337" alt="Quảng[-]Nam:[-]Bức[-]xúc[-]vì[-]mùi[-]hôi[-]nồng[-]nặc,[-]dân[-]vây[-]cơ[-]sở[-]bột[-]liệm[-]tử[-]thi" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px;" /></em></span></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; color: #339966;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: inherit;">Người dân trèo rào vào bên trong cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>phản ứng </em></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Một lãnh đạo xã Tam Xuân 1 cho biết cơ sở<a href="http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/c%C6%A1-s%E1%BB%9F_trang-1.html" title=" cơ sở" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none medium; text-decoration: none; color: #155501; overflow: hidden;"> </a>này bị người dân phản ánh nhiều lần vì gây mùi hôi, ô nhiễm.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, cảnh sát môi trường cũng đã kiểm tra và đề nghị công ty khắc phục tình trạng trên.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng thì độ ô nhiễm trong mức độ cho phép.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;">“Chính quyền xã đã đề nghị phòng Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị liên quan thu hồi đánh giá tác động môi trường và yêu cầu công ty này rời ra khỏi địa phương” - vị lãnh đạo này nói.</div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: justify;"> </p>

LEAVE A COMMENT

Rating