Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu 8/26/2016 3:44:51 PM

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư, xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trong lúc thực hiện đăng ký giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng.
Điều này được căn cứ theo quy định ở mục 44, nhóm các dự án về dầu khí, phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định.

1. Điều kiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Khi kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dung tích chứa từ 200 m3 trở lên sẽ lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Còn dưới mức này sẽ thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Lợi ích của chủ đầu tư sau khi hoàn thành thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Hồ sơ môi trường :văn bản báo cáo ĐTM được đóng thành quyển được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
- Nắm được những yếu tố tác động môi trường của dự án để đánh giá, dự báo, phòng ngừa.
- Có được kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Có được biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án.
- Gây dựng hình ảnh tốt trong cộng đồng nếu thực hiện đúng với cam kết, được người dân và cơ quan quản lý ủng hộ hoạt động, kinh doanh.
- Môi trường làm việc tốt hơn, góp phần bảo vệ môi trường sống và được đánh giá cao từ khách hàng.
3.    Giấy tờ cần thiết chủ đầu tư cần chuẩn bị để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
- Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
- Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
- Sơ đồ vị trí dự án
- Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án
- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường nếu dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thời gian thẩm định, phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc
Báo cáo đánh giá tác động môi trường không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.
Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý: thời hạn thẩm định, phê duyệt không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Nếu không thực hiện ĐTM, chủ đầu tư dự án kinh doanh xăng dầu sẽ bị gì?

Chủ đầu tư không đủ điều kiện xây dựng cơ sở kho chứa, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nếu vẫn xây dựng và đi vào hoạt động sẽ phải:

  • Lập đề án bảo vệ môi trường thay thế, chịu phạt hành chính theo quy định cụ thể tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP. 
  • Hoặc là buộc không được kinh doanh.

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774