Hà Nội duyệt sớm giải pháp cho vấn đề môi trường bức xúc 8/29/2016 10:19:27 AM

Hà Nội duyệt sớm giải pháp cho vấn đề môi trường bức xúc

Trước thực trạng bức xúc của vấn đề môi trường, HĐND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND trình ngay những giải pháp cấp bách, cho dù kế hoạch tổng thể giải quyết vấn đề môi trường cũng sẽ được trình lên vào giữa năm sau cùng với qui hoạch phát triển chung Hà Nội.

Những nội dung trên được thông tin trong buổi họp báo của Thường trực HĐND TP Hà Nội chiều 9/7, nhằm giới thiệu về nội dung kì họp HĐND lần thứ 18, khóa XIII, diễn ra từ ngày 14/7 đến 17/7.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của kì họp HĐND thành phố lần này là sẽ thảo luận và quyết nghị về đề án “Nhiệm vụ và các giải pháp xử lí ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn Thành phố đến 2010”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến đề án này, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của HĐND TP cho biết, thành phố đang xây dựng đề án tổng thể giải quyết vấn đề môi trường nhằm gắn môi trường với phát triển kinh tế - xã hội và sẽ trình lên HĐND cùng qui hoạch phát triển chung của Hà Nội vào giữa 2010. Tuy nhiên, do môi trường của Hà Nội đang có những vấn đề bức xúc nên HĐND yêu cầu UBND trình những giải pháp cấp bách nhất của Hà Nội lên kì họp lần này.

Phó Chủ tịch HĐND TP, Nguyễn Văn Phúc cho biết, quản lí đô thị, đất đai là những nội dung được cử tri quan tâm (Ảnh: MC)

Theo ông Nam, đề án sẽ tập trung vào các giải pháp cho ba vấn đề: ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải y tế, nước thải sinh hoạt, công nghiệp; ô nhiễm do chất thải rắn y tế, công nghiệp, xây dựng; ô nhiễm không khí do bụi xây dựng, khói của các phương tiện giao thông. “Ba vấn đề này sẽ được tập trung giải quyết với các giải pháp ngắn hạn từ nay đến 2010 và nằm trong định hướng tổng thể dài hạn”, ông Nam cho biết.

Về nội dung rà soát các dự án, ông Nam cho biết, tại kì họp lần này sẽ có hai báo cáo, gồm báo cáo kết quả rà soát các đồ án, dự án trên địa bàn và báo cáo về dự án chậm tiến độ. Các dự án về sân golf đang được dư luận quan tâm sẽ nằm trong báo cáo về dự án chậm tiến độ.

Liên quan đến phiên chất vấn, diễn ra vào buổi sáng thứ Năm (16/7), ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND cho biết, những vấn đề thời sự đang được cử tri quan tâm bao gồm quản lí đô thị, quản lí đất đai, xã hội hóa… Thường trực HĐND sẽ có buổi làm việc để lựa chọn những nội dung chính thức đưa ra chất vấn UBND.

Vấn đề mở rộng Hà Nội theo Nghị quyết 15 của Quốc hội sau gần một năm thực hiện sẽ không có báo cáo riêng tại kì họp lần này và sẽ được đề cập trong báo cáo chung về kinh tế - xã hội. Những giải pháp kích cầu được Hà Nội xác định là nội dung hàng đầu trong sáu tháng đầu năm cũng như sáu tháng cuối năm cũng sẽ được thể hiện chung trong báo cáo trên.

Tại kì họp lần này, HĐND cũng sẽ nghe, thảo luận, quyết nghị về: Đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn; Một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn đến năm 2015; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế của TP Hà Nội (2009 - 2015).

(Theo Cấn Cường/Dân Trí)

 

Phó Chủ tịch HĐND TP, Nguyễn Văn Phúc cho biết, quản lí đô thị, đất đai là những nội dung được cử tri quan tâm (Ảnh: MC)

 

Theo ông Nam, đề án sẽ tập trung vào các giải pháp cho ba vấn đề: ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải y tế, nước thải sinh hoạt, công nghiệp; ô nhiễm do chất thải rắn y tế, công nghiệp, xây dựng; ô nhiễm không khí do bụi xây dựng, khói của các phương tiện giao thông. “Ba vấn đề này sẽ được tập trung giải quyết với các giải pháp ngắn hạn từ nay đến 2010 và nằm trong định hướng tổng thể dài hạn”, ông Nam cho biết.

 

Về nội dung rà soát các dự án, ông Nam cho biết, tại kì họp lần này sẽ có hai báo cáo, gồm báo cáo kết quả rà soát các đồ án, dự án trên địa bàn và báo cáo về dự án chậm tiến độ. Các dự án về sân golf đang được dư luận quan tâm sẽ nằm trong báo cáo về dự án chậm tiến độ.

 

Liên quan đến phiên chất vấn, diễn ra vào buổi sáng thứ Năm (16/7), ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND cho biết, những vấn đề thời sự đang được cử tri quan tâm bao gồm quản lí đô thị, quản lí đất đai, xã hội hóa… Thường trực HĐND sẽ có buổi làm việc để lựa chọn những nội dung chính thức đưa ra chất vấn UBND.

 

Vấn đề mở rộng Hà Nội theo Nghị quyết 15 của Quốc hội sau gần một năm thực hiện sẽ không có báo cáo riêng tại kì họp lần này và sẽ được đề cập trong báo cáo chung về kinh tế - xã hội. Những giải pháp kích cầu được Hà Nội xác định là nội dung hàng đầu trong sáu tháng đầu năm cũng như sáu tháng cuối năm cũng sẽ được thể hiện chung trong báo cáo trên.

 

Tại kì họp lần này, HĐND cũng sẽ nghe, thảo luận, quyết nghị về: Đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn; Một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn đến năm 2015; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế của TP Hà Nội (2009 - 2015).

(Theo Cấn Cường/Dân Trí)

Phó Chủ tịch HĐND TP, Nguyễn Văn Phúc cho biết, quản lí đô thị, đất đai là những nội dung được cử tri quan tâm (Ảnh: MC)

 

Theo ông Nam, đề án sẽ tập trung vào các giải pháp cho ba vấn đề: ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải y tế, nước thải sinh hoạt, công nghiệp; ô nhiễm do chất thải rắn y tế, công nghiệp, xây dựng; ô nhiễm không khí do bụi xây dựng, khói của các phương tiện giao thông. “Ba vấn đề này sẽ được tập trung giải quyết với các giải pháp ngắn hạn từ nay đến 2010 và nằm trong định hướng tổng thể dài hạn”, ông Nam cho biết.

 

Về nội dung rà soát các dự án, ông Nam cho biết, tại kì họp lần này sẽ có hai báo cáo, gồm báo cáo kết quả rà soát các đồ án, dự án trên địa bàn và báo cáo về dự án chậm tiến độ. Các dự án về sân golf đang được dư luận quan tâm sẽ nằm trong báo cáo về dự án chậm tiến độ.

 

Liên quan đến phiên chất vấn, diễn ra vào buổi sáng thứ Năm (16/7), ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND cho biết, những vấn đề thời sự đang được cử tri quan tâm bao gồm quản lí đô thị, quản lí đất đai, xã hội hóa… Thường trực HĐND sẽ có buổi làm việc để lựa chọn những nội dung chính thức đưa ra chất vấn UBND.

 

Vấn đề mở rộng Hà Nội theo Nghị quyết 15 của Quốc hội sau gần một năm thực hiện sẽ không có báo cáo riêng tại kì họp lần này và sẽ được đề cập trong báo cáo chung về kinh tế - xã hội. Những giải pháp kích cầu được Hà Nội xác định là nội dung hàng đầu trong sáu tháng đầu năm cũng như sáu tháng cuối năm cũng sẽ được thể hiện chung trong báo cáo trên.

 

Tại kì họp lần này, HĐND cũng sẽ nghe, thảo luận, quyết nghị về: Đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn; Một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn đến năm 2015; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế của TP Hà Nội (2009 - 2015).

(Theo Cấn Cường/Dân Trí)

Phó Chủ tịch HĐND TP, Nguyễn Văn Phúc cho biết, quản lí đô thị, đất đai là những nội dung được cử tri quan tâm (Ảnh: MC)

 

Theo ông Nam, đề án sẽ tập trung vào các giải pháp cho ba vấn đề: ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải y tế, nước thải sinh hoạt, công nghiệp; ô nhiễm do chất thải rắn y tế, công nghiệp, xây dựng; ô nhiễm không khí do bụi xây dựng, khói của các phương tiện giao thông. “Ba vấn đề này sẽ được tập trung giải quyết với các giải pháp ngắn hạn từ nay đến 2010 và nằm trong định hướng tổng thể dài hạn”, ông Nam cho biết.

 

Về nội dung rà soát các dự án, ông Nam cho biết, tại kì họp lần này sẽ có hai báo cáo, gồm báo cáo kết quả rà soát các đồ án, dự án trên địa bàn và báo cáo về dự án chậm tiến độ. Các dự án về sân golf đang được dư luận quan tâm sẽ nằm trong báo cáo về dự án chậm tiến độ.

 

Liên quan đến phiên chất vấn, diễn ra vào buổi sáng thứ Năm (16/7), ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND cho biết, những vấn đề thời sự đang được cử tri quan tâm bao gồm quản lí đô thị, quản lí đất đai, xã hội hóa… Thường trực HĐND sẽ có buổi làm việc để lựa chọn những nội dung chính thức đưa ra chất vấn UBND.

 

Vấn đề mở rộng Hà Nội theo Nghị quyết 15 của Quốc hội sau gần một năm thực hiện sẽ không có báo cáo riêng tại kì họp lần này và sẽ được đề cập trong báo cáo chung về kinh tế - xã hội. Những giải pháp kích cầu được Hà Nội xác định là nội dung hàng đầu trong sáu tháng đầu năm cũng như sáu tháng cuối năm cũng sẽ được thể hiện chung trong báo cáo trên.

 

Tại kì họp lần này, HĐND cũng sẽ nghe, thảo luận, quyết nghị về: Đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn; Một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn đến năm 2015; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế của TP Hà Nội (2009 - 2015).

(Theo Cấn Cường/Dân Trí)

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774