Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 24m3/ ngày đêm cho nhà hàng Legend Beer 8/31/2016 2:12:15 PM

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 24m3/ ngày đêm cho nhà hàng Legend Beer

 

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

info@ph-eu.com.vn

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội, Việt Nam 183 Minh Khai, Hai Bà Trưng VN-HN 10000 VN 04.36343774