Dự án đã thực hiện

Cải tạo, bảo trì và vận hành hệ thống Xử lý nước thải nhà máy Lens - Khu Công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang

Cải tạo, bảo trì và vận hành hệ thống Xử lý nước thải nhà máy Lens - Khu Công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang

Cải tạo, bảo trì và vận hành hệ thống Xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Hitachi Hải Dương

Cải tạo, bảo trì và vận hành hệ thống Xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Hitachi Hải Dương

Cải tạo hệ thống Xử lý nước thải sinh hoạt khu đô thị Mulberry Lane Mỗ Lao, Hà Đông.

Cải tạo hệ thống Xử lý nước thải sinh hoạt khu đô thị Mulberry Lane Mỗ Lao, Hà Đông.

Hotline: 096 493 7777

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng 306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 096 493 7777