Dự án đã thực hiện

Thi công xây lắp đường ống công nghệ, lắp đặt thiết bị điện động lực và chi phí thiết bị của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Sông Công II, công suất 5000m3/ngày đêm của Dự án Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II - diện tích 250 ha

Thi công xây lắp đường ống công nghệ, lắp đặt thiết bị điện động lực và chi phí thiết bị của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Sông Công II, công suất 5000m3/ngày đêm của Dự án Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II - diện tích 250 ha

Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 m3/ngày.đêm và hệ thống nước cấp sinh hoạt công suất 100 m3/ngày.đêm cho công ty cổ phần Bạch Đằng.

Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 m3/ngày.đêm và hệ thống nước cấp sinh hoạt công suất 100 m3/ngày.đêm cho công ty cổ phần Bạch Đằng.

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải công suất 3000m3/ngày.đêm công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải công suất 3000m3/ngày.đêm công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam

Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải nhà máy AAC Technologies Việt Nam công suất 550m3/ngày.đêm

Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải nhà máy AAC Technologies Việt Nam công suất 550m3/ngày.đêm

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 400m3/ngày.đêm khu nhà ở phường Xuân La

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 400m3/ngày.đêm khu nhà ở phường Xuân La

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngđ cho Công ty TNHH VINA KOREA

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngđ cho Công ty TNHH VINA KOREA

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngđ cho công ty Cổ phần Prime Tiền Phong

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngđ cho công ty Cổ phần Prime Tiền Phong

Cung cấp dịch vụ cải tạo hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 100m3/ngđ và lắp đặt hệ thống hợp khối XLNT rửa tay xưởng mạ cho nhà máy HITACHI Hải Dương

Cung cấp dịch vụ cải tạo hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 100m3/ngđ và lắp đặt hệ thống hợp khối XLNT rửa tay xưởng mạ cho nhà máy HITACHI Hải Dương

Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy GO VISION khu CN VSIP Hải Phòng công suất 3m3/ngày.đêm

Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy GO VISION khu CN VSIP Hải Phòng công suất 3m3/ngày.đêm

Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án xây dựng công trình theo quy hoạch xã Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội

Khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án xây dựng công trình theo quy hoạch xã Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngđ cho công ty TNHH Flexcon Việt Nam

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngđ cho công ty TNHH Flexcon Việt Nam

Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý rác thải huyện Đông Anh của công ty CP Đầu tư Thành Quang.

Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý rác thải huyện Đông Anh của công ty CP Đầu tư Thành Quang.

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngđ cho công ty TNHH ULTIMATE BIOTECH (CANADA) INC

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngđ cho công ty TNHH ULTIMATE BIOTECH (CANADA) INC

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 24m3/ngđ cho Công ty Cổ phần Huyền thoại bia IMI.

Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 24m3/ngđ cho Công ty Cổ phần Huyền thoại bia IMI.

Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 100m3/ngđ cho công ty Ngọc Sơn Hà Nam

Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 100m3/ngđ cho công ty Ngọc Sơn Hà Nam

Tư vấn và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngđ cho Công ty CP Y Dược LanQ

Tư vấn và thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngđ cho Công ty CP Y Dược LanQ

Hotline: 096 493 7777

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng 306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 096 493 7777