Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.." /> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.."> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.."> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.." /> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử..">

Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải"
Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2015.
Hợp đồng số 09/2015/PHE.

Công suất xử lý: 150 m3 / ngày đêm.


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774