Tên dự án: "Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý.." /> Tên dự án: "Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý.."> Tên dự án: "Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý.."> Tên dự án: "Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý.." /> Tên dự án: "Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý..">

Tên dự án: "Thi công xây dựng hệ thống cấp nước khu xử lý rác thải huyện Đông Anh"
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang.
Địa chỉ: Trung tâm chợ xã Bắc Hồng - Đông Anh - Hà Nội.
Thời gian: Năm 2016 
Hợp đồng số: 

Công suất:  m3 / ngày đêm.

Công nghệ xử lý: 

Hình ảnh:


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774