Tên Dự án: "Thi công xây lắp đường ống công nghệ, lắp đặt thiết bị điện động lực và chi phí thiết bị của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Sông Công II, công suất 5000m3/ngày đêm của Dự án Xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II - diện tích 250 ha".

Khách hàng: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp.


Địa chỉ: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.


Thời gian: Tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.


Hợp đồng số: 288 / 2019 / HĐXD.


Công suất: 5000 m3 / ngày.đêm


Hotline: 096 493 7777

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng 306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 096 493 7777