Tên Dự án: "Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 150 m3/ngày.đêm và hệ thống nước cấp sinh hoạt công suất 100 m3/ngày.đêm cho công ty cổ phần Bạch Đằng.".

Khách hàng: Công ty cổ phần Bạch Đằng.


Địa chỉ: Cầu Mái, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.


Thời gian: Tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.


Hợp đồng số: 01 / HĐXD / BD-PHEU.


Công suất: 150 m3 / ngày.đêm (Xử lý nước thải) và 100 m3/ngày.đêm (nước cấp)..

Hotline: 096 493 7777

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng 306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 096 493 7777