Khô mặn khốc liệt, người dân miền Tây đào giếng vét nước ngầm 11/3/2016 11:19:11 AM

Khô mặn khốc liệt, người dân miền Tây đào giếng vét nước ngầm

<div class="detail-new-desc" style="text-align: justify; font-size: 13px; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div id="ctl00_PlaceHolderTopColMiddle_ctl02__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderTopColMiddle_ctl02_label" style="word-wrap: break-word; display: inline; text-align: center;">Nằm lọt thỏm giữa biển nước với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nhưng toàn nước mặn, không thể sử dụng nên người dân đành phải đào giếng cạn vét nước ngầm.</div></div><div class="detail-new-content" style="text-align: center; font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div id="ctl00_PlaceHolderTopColMiddle_ctl03__ControlWrapper_RichHtmlField" class="ms-rtestate-field" aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderTopColMiddle_ctl03_label" style="word-wrap: break-word; display: inline;"><p style="text-align: center;"> </p><div style="text-align: center;">​<img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %282%29.jpg" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Không chỉ cứu khát cho người, hàng nghìn hộ gia đình ở huyện Ba Tri còn phải mua nước cho bò. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><p> </p><p style="text-align: center;"> </p><div style="text-align: center;"><img alt="" width="500" height="334" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %283%29.jpg" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Kể cả nguồn nước ở tầng nông có khả năng bị nhiễm tạp chất cao cũng được người dân tận dụng khai thác. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %284%29.jpg" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Nằm lọt thỏm giữa biển nước với hệ thống sông ngòi chằng chịt nhưng toàn nước mặn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %285%29.jpg" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Người dân một số khu vực ở tỉnh Bến Tre đang phải mua từng khối nước ngọt với giá lên đến 280.000 đồng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><p> </p><p style="text-align: center;"> </p><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %281%29.png" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Người dân miền Tây đang đối diện với cơn sốt nước sinh hoạt đắt đỏ chưa từng thấy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><p> </p><p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %286%29.jpg" style="border: none;" /></p><p style="text-align: center;"> </p><div>Mạch nước ngầm vừa được người dân đào thấy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %287%29.jpg" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Tận dùng nguồn nước giếng khai thác được, một số hộ dân còn đem bán cho người dân trong vùng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %288%29.jpg" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Tại một số khu vực của tỉnh Kiên Giang, người dân cũng đang phải mua từng khối nước với giá cao. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %289%29.jpg" style="border: none; text-align: center;" /></div><div>Người dân hút nước đem đi bán. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><div><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %2810%29.jpg" style="border: none;" /></div><div>Người dân miền Tây xây những những chiếc lu để dự trữ nước. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div><div><img alt="" src="http://vea.gov.vn/vn/tintuc/tinanh/PublishingImages/19042016 %2812%29.jpg" style="border: none;" /></div><p> </p><div style="text-align: center;">Để cứu khát cho bò, một số hộ dân phải mua nước ngọt về pha nước mặn cho bò uống. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)</div></div></div>

LEAVE A COMMENT

Rating