Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới: Bộ Xây dựng triển khai nhiều hoạt động 6/9/2017 11:22:40 AM

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới: Bộ Xây dựng triển khai nhiều hoạt động

(Xây dựng) - Ngày 06/6 vừa qua, Văn phòng Bộ Xây dựng phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường, cảnh quan khuôn viên Bộ Xây dựng. Đây là một trong những hoạt động của Bộ Xây dựng nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và triển khai “Tháng hành động vì môi trường” theo hướng dẫn của Bộ TN&MT.


Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, cụ thể: Rà soát các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”; rà soát công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị; thực hiện các nội dung của Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Các đơn vị tập trung nguồn lực giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm còn tồn đọng; tổ chức vệ sinh, làm sạch môi trường tại trụ sở, nơi làm việc của đơn vị; tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm nhắc nhở người dân và cán bộ công nhân viên cùng hành động bảo vệ môi trường.

Trong ngày ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và triển khai “Tháng hành động vì môi trường”, Bộ Xây dựng còn tổ chức rà soát, thay thế hoàn toàn bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn huỳnh quang và bóng đèn LED để nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, cán bộ phòng Quản trị (thuộc Văn phòng Bộ Xây dựng) còn thường xuyên vận động các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Bộ Xây dựng nâng cao ý thức sử dụng hệ thống chiếu sáng, quạt điện, điều hòa nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện Cơ quan Bộ Xây dựng.

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774