Hà Nội thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 6/15/2017 4:19:32 PM

Hà Nội thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

 UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

 

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn theo phân cấp; tăng cường công tác đôn đốc các cơ sở nộp phí, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP. Đồng thời, hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020.
 

Hà Nội thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Cục Thuế TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống kê các cơ sở công nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản đang nộp thuế hoặc đăng ký kinh doanh có cơ sở sản xuất hoạt động trên địa bàn TP để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh sách các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội phối hợp các Công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn TP để tổng hợp và chủ động cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường những đối tượng phát sinh mới; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, phân loại đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định đối với các đối tượng phát sinh mới hoặc theo kiến nghị của các cơ sở sản xuất – kinh doanh.

Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội, Sở Công thương và các Chủ đầu tư Khu, cụm công nghiệp tăng cường công tác rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất trong Khu, cụm công nghiệp phải tiến hành đấu nối xử lý nước thải vào các trạm xử lý nước thải tập trung đã được đầu tư cho Khu, cụm công nghiệp theo đúng quy định. Xây dựng đơn giá dịch vụ xử lý nước thải tại Khu, cụm công nghiệp theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện phải đấu nối xử lý nước thải nhưng không tiến hành đấu nối gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để tiến hành thanh tra, kiểm tra và làm rõ nguyên nhân để có chế tài phù hợp, giải quyết dứt điểm tình trạng không tiến hành đấu nối, không phát huy được hiệu quả đầu tư của các trạm xử lý nước thải;

Yêu cầu các Chủ đầu tư trạm xử lý nước thải phải tiến hành kê khai nộp phí (bao gồm cả các trạm đang vận hành thử nghiệm) theo quy định để tăng cường trách nhiệm của các Chủ đầu tư trạm xử lý nước thải trong việc yêu cầu các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải thực hiện đấu nối xử lý nươc thải vào trạm xử lý nước thải tập trung, đồng thời, có biện pháp khắc phục tình trạng trốn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp khi kéo dài quá thời gian quy định thực hiện vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung.

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774