Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho cơ sở bãi tập kết nguyên vật liệu 8/26/2016 4:22:05 PM

Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho cơ sở bãi tập kết nguyên vật liệu

Hiện trạng bãi tập kết nguyên vật liệu ở Việt Nam
Trong thời kì đổi mới hiện nay thì xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, gây nên nhiều cạnh tranh trên thị trường.Nhằm làm giảm chi phí nên nhiều doanh nghiệp, cơ sở, đã lấn chiếm hoặc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép để làm bãi tập kết nguyên vật liệu. Điều này làm ảnh hưởng tới môi trường, gây khó khăn cho đời sống của người dân gần đó. Trước tình hình đó thì các cơ quan nhà nước đã ra những quyết định chỉ đạo để kiểm tra, rà soát, giải tỏa các hoạt động trái phép, kiểm điểm các cơ sở, tổ chức đã vi phạm.

Lý do phải lập đề án bảo vệ môi trường bãi tập kết nguyên vật liệu
Hiện nay có nhiều bãi tập kết của các cơ sở trái phép gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống, cũng như cảnh quan của khu vực. Những tác động xấu của các bãi tập kết nguyên liệu như là: gây tiếng ồn, gây bụi,… ngoài ra còn cản trở các phương tiện giao thông đi lại, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân trong khu vực cũng như là ảnh hưởng xấu đến cảnh quan. 
Vì vậy, cần phải lập đề án môi trường chi tiết cho những bãi tập kết nguyên vật liệu, ngăn chặn những vấn đề ô nhiễm, xây dựng những biện pháp giảm thiểu, đưa ra các giải pháp xử lý, để tránh ảnh hưởng đến môi trường của những bãi tập kết.    
1.    Đối tượng lập đề án môi trường chi tiết 
Theo nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14/02/2015 quy định đối với các cơ sở có bãi tập kết nguyên vật liệu đi vào hoạt động, vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy đạt tiêu chuẩn môi trường.
2.    Hồ sơ cần thiết cần cung cấp để lập đề án để bảo vệ môi trường chi tiết
   -  Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
   -  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
   -  Sơ đồ vị trí dự án.
   -  Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
    - Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
    - Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.
Trong những số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.
3.    Quy trình thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Bước 1.Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty.
Bước 2.Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường: không khí, nước, đất xung quanh khu vực hệ thống.
Bước 3.Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
Bước 4.Thu mẫu không khí, nước thải khu vực dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
Bước 5.Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
Bước 6.Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
Bước 7.Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
Bước 8.Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
Bước 9. Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 10.Trình Sở Tài Nguyên và Môi Trường hoặc Ban Quản Lý Khu Công nghiệp nơi xây dựng dự án thẩm định và quyết định phê duyệt.
4.    Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT quy định, tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
   -  Bộ Tài nguyên và Môi trường
    - Sở Tài nguyên và Môi trường
    - Ban quản lý khu công nghiệp
    - Các bộ khác.
5.    Thời gian thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Tối đa bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của cơ quan quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 6 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT.
- Tối đa hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của cơ quan quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 26/2015/TT – BTNMT.

6.    Căn cứ pháp lý về việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
    Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014.
    Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22).
    Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2015 quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tham gia bình luận

Đánh giá


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774